APA Style

Shahab, A. (2009). Batavia kota Banjir (cet.I). Jakarta: Republika.

MLA Style

Shahab, Alwi. "Batavia kota Banjir". cet.I Jakarta: Republika, 2009. .