APA Style

Hafidhuddin, D. (2003). Manajemen Syariah dalam Praktik (cet.1). Jakarta: Gema Insani Press.

MLA Style

Hafidhuddin, Didin. "Manajemen Syariah dalam Praktik". cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Text.