APA Style

Nam,Choon-Ja, . (2009). Why? The BRain OTAK (cet.I). Jogjakarta: Elex Media Komputindo.

MLA Style

Nam,Choon-Ja, . "Why? The BRain OTAK". cet.I Jogjakarta: Elex Media Komputindo, 2009. Text.