APA Style

Sa\'ad, M, M. (2013). Golden Stories: Kisah-kisa Indah Dlm sejarah Islam . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

MLA Style

Sa\'ad, Mahmud, Musthafa. "Golden Stories: Kisah-kisa Indah Dlm sejarah Islam". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013. .